Hulladékgazdálkodás

Az önjáró, 34 tonnás gép rádió távirányítással vezérelt, CAT C9 224 kW (300 LE/1900 ford.) motorral működik. A törőegység előre programozott törési módokban dolgozik, a bontási törmeléket akár 80 mm-es méretűre is összetöri. A fő kihordó szalagra a tört anyag, az oldal kihordó szalagra a meddő kihordása történik. A törőgép a fő kihordó szalagnál mágnes leválasztó egységet és súlymérleget is tartalmaz.

Kérje ajánlatunkat

  • Építési-bontási és inert hulladék törése, osztályozása és hasznosítása saját röpítő törő gépünkkel
  • kommunális és veszélyes hulladék lerakók tervezése, alkalmassági vizsgálata, rekultivációja
  • hulladék nyilvántartás, hulladékgazdálkodási tervek készítése
  • helytelen hulladékkezelésből adódó káros környezeti hatások feltárása és felszámolása
  • veszélyeshulladék üzemi gyűjtőhelyek, átmeneti tárolók, előkezelő telepek és lerakók tervezése, építése, kommunális hulladéklerakók tervezése és megvalósítása
  • meglévő, környezetszennyező lerakók felkutatása és felszámolása
  • a háztartásokban összegyűlt veszélyeshulladékok települési gyűjtőudvarainak létesítése
  • hulladékkezelési, illetve ártalmatlanítási szaktanácsadás
  • gyűjtési, tárolási és nyilvántartási rendszerek, illetve hulladékkezelési intézkedési tervek kidolgozása
  • cégek komplex hulladék-ártalmatlanítása