AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI TEVÉKENYSÉG

Mintavétel felszíni és felszín alatti vízből, talajból, hulladékból

Általános, szervetlen kémiai vizsgálatok

 • általános talaj- és vízkémiai paraméterek
 • fémanalitika (ICP-OES)
 • ionkromatográfiás, fotometriás vizsgálatok

Szerves kémiai vizsgálatok

 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB,  peszticidek

Jogszabály megfelelőségi vizsgálatok

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott határértékeknek megfelelő vizsgálatok, például:

 • általános talaj-/vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • fémanalitika
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB,  peszticidek

14/2005. (VI.28.) KvVM rendelet felszín alatti víz és talaj szűrővizsgálat

28/2004 (XII: 25.) KvVM rendelet szerinti akkreditált mintavétel, helyszíni valamint laboratóriumi vizsgálat, például:

 • általános vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • fémanalitika
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB, peszticidek

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet hulladék lerakhatóság

 • Akkreditált hulladékmintavétel és hulladék analitikai vizsgálat
 • ’A’ inert, ’B’ nem veszélyes és ’C’ veszélyes hulladék lerakhatósági vizsgálatok
szervetlen labor
 • szervetlen labor
 • szervetlen labor
 • szervetlen labor
 • automata pipetta
 • szerves labor
 • szerves labor
 • spme mintaelőkészítés
 • spme mintaelőkészítés
 • GC FID
 • GC injektor
 • talajelőkészítés
 • víz extrakció