Ugrás a tartalomra

Jogszabálygyűjtemény

1995. évi LIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény
A természetvédelemről
93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
1997. évi LXXVIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól