Ugrás a tartalomra

Jogszabálygyűjtemény

12/1996. (VII.4.) KTM rendelet
A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet
Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól