Ugrás a tartalomra

Monitoring rend­sze­rek kié­pí­té­se, üze­mel­tetése

Monitoring rend­sze­rek
kié­pí­té­se, üze­mel­tetése

Cégünk foglalkozik környezeti monitoring rendszerek létesítésével, engedélyeztetésével, üzemeltetésével és a hatósági jelentések elkészítésével. A munka elvégzéséhez szükséges szakértői- és eszközállománnyal rendelkezünk.

Felszín alatti víz monitoring

 • felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján,
 • földtani közegben és felszín alatti vízben a szennyeződés terjedésének nyomon követése,
 • monitoring kutak létesítése száraz fúrási technológiával,
 • hatósági határozatban előírt adatok gyűjtése, feldolgozása, nyilvántartása és értékelése,
 • akkreditált mintavételezés, helyszíni mérés és laboratóriumi vizsgálatok,
 • földtani közeg és felszín alatti víz szennyezések határértékét és a szennyezések mérését a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelete szabályozza,
 • hatósági vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeztetés lefolytatása,
 • monitoring létesítmények állapotának felmérése, monitoring rendszerek karbantartása,
 • monitoring jelentések, monitoring záródokumentáció elkészítése,
 • adatszolgáltatások elkészítése és benyújtása (OKIR: FAVI-MIR-K).

Környezeti monitoring:

 • környezethasználati monitoring – környezethasználati engedélyben (pl.: IPPC) megadottak szerint,
 • kármentesítési monitoring – műszaki beavatkozás során, kármentesítést követően (utómonitoring).

Felszíni víz, felszíni víz üledék monitoring

 • felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés 12749:1993 Magyar Szabvány alapján,
 • eseti és rendszeres vizsgálatok,
 • akkreditált mintavételezés, helyszíni mérés (pl.: pH, vezetőképesség, oldott oxigén) és laboratóriumi vizsgálatok,
 • monitoring jelentések, monitoring záródokumentáció elkészítése.

Szennyvíz monitoring

 • vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján,
 • eseti és rendszeres vizsgálatok,
 • hatósági kötelezés, vagy önellenőrzés keretében,
 • akkreditált mintavételezés, helyszíni mérés és laboratóriumi vizsgálatok,
 • monitoring jelentések elkészítése.