Ugrás a tartalomra

Jogszabálygyűjtemény

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet
A területi hulladékgazdálkodási tervekről
45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
2012. évi CLXXXV törvény
A hulladékról
144/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól