Ugrás a tartalomra

Jogszabálygyűjtemény

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
280/2004.(X.20) Korm. rendelet
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról