Ugrás a tartalomra

Jogszabálygyűjtemény

1995. évi LVII. törvény
A vízgazdálkodásról
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
A vízkészletjárulék kiszámításáról
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól